0 Krepšelis

Notifikacija

Visa, tarptautinės įmonės„ REAL WAY“ produkcija pagaminta Europos Sąjungoje laikantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų : Europos Parlamento - Nutarimas(EC) № 1169/2011,Nutarimas(EC) № 1924/2006, Nutarimas(EC) № 1925 / 2006, Nutarimas(EC) № 1924/2006, Nutarimas(EC) № 432/2012, Nutarimas(EC) № 1333/2008, Komisijos Nutarimas(EC) № 1881/2006, Nutarimas(EC) № 852/2004.

Šiai dienai “My Real Way” serijos produkcija užregistruota šiuose šalyse:

Airija
Anglija
Austrija

Bulgarija
Čekija
Estija

Gruzija
Lenkija
Lietuva

Nyderlandai
Olandija
Rumunija

Slovakija
Slovėnija
Švedija

Vengrija
Vokietija
Ukraina

Jeigu Jūsų užsakymas neviršija 10 pakuočių, tai Jūs galite užsakyti iš bet kokios šalies. Šiuo atveju notifikacija (registracija) nereikalinga.