0 Krepšelis

Sveikiname auksčiausios kategorijos mitybos specialistus!

Sveikiname iš visos širdies mūsų partnerius,sėkimgai baigusiems antrąjį daugiakopio mitybos mokymo programos etapą,kurios temą buvo «Teoriniai pagrindai ir principai praktiniuose naudojimose mūsų produkcijos My Real Way»!
Europos mokslinės visuomenės maitinimo atstatomosios medicinos departamento komisijos sprendimas:


Мarinai  Kuharukpirmoji Rusijoje suteikta kvalifikacija auksčiausios kategorijos mitybos specialistę (М. Kuharuk – praktikuojantis gydytojas,terapeutas,reabilitologas su 20-metų patirtimi)


Sigitas Teišerskis pirmas Lietuvoje  suteikta kvalifikacija auksčiausias kategorijos mitybos specialistas (Sigitas Teišerskis,mitybos specialistas-praktikas su 20-metų patirtimi)


Lidija Timuš, pirmoji Latvijoje  suteikta kvalifikacija auksčiausios kategorijos mitybos specialistę (Lidija Timuš, sertifikuota specialistę biorezonansinės medicinos srity)


Komisija atsižvelgė į teorinio mokymosi lygį, praktinę patirtį maistinės biologijos srityje ir daugiakomponenčiu peptidų bioreguliatorių My Real Way, taip pat aukštai  įvertino mūsų dalyvių indėlį rengiant My Real Way produkciją.Tai seminarų, internetinių seminarų organizavimas,bioreguliatorių naudojimo metodų kūrimas, dalyvavimas profilio renginiuose pristatant mūsų produktus.


Grįžti į naujienas E-parduotuvė