0 Krepšelis

Naudojimosi taisyklės

Svetainė priklauso ir yra eksploatuojama My Real Way. Terminai "mes", "mus" ir "mūsų" naudojami svetainėje priklauso My Real Way. Naudodamiesi mūsų svetaine ir pirkdami joje, Jūs sutinkate su naudojimosi sąlygomis (toliau "Taisyklės"), informacijos teikimo, pranešimų, paslaugų, saugumo politika. Sąlygos galioja visoms vartotojų kategorijoms. Prašome perskaityti taisykles ir sąlygas prieš naudojant. Naudodamiesi šiuo tinklapiu, Jūs sutinkate su mūsų sąlygomis. Jei Jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome atsisakyti svetainės naudojimo. Bet kokie pakeitimai ar naujų funkcijų pajungimas į svetainę taip pat reglamentuojami svetainės sąlygomis. Susipažinti su paskutine versija galite bet kuriuo metu. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti, ištrinti bet kokią informaciją, paskelbdami atnaujinimus ir/ar pakeitimus My Real Way svetainėje. Pokyčių sekimo atsakomybė yra Jūsų. Jūsų naudojimasis tinklalapiu po pakeitimų arba atnaujinimų reiškia Jūsų sutikimą su žemiau pateikiamomis mūsų svetainės sąlygomis.

1 SKYRIUS - INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su svetainės sąlygomis, Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis. Jūs negalite naudoti mūsų produktų nelegaliems ar neleistiniems tikslams, taip pat negalite pažeisti įstatymų naudojantis svetaine (įskaitant, bet neapsiribojant, autorinių teisių įstatymu). Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate nesuteikti prieigos virusams ar bet kokiems kenksmingiems kodams. Pažeidus svetainės sąlygas Jums nedelsiant nutraukiamas paslaugų teikimas.

2 SKYRIUS - PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje My Real Way už prekes atsiskaito banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą (Banko pavedimas – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo patvirtinime pateiktus duomenis ir būtinus mokėjimui rekvizitus, perveda pinigus į UAB "Real Way" banko sąskaitą: naudojantis internetinės bankininkystės sistema arba artimiausiame banko skyriuje.)

3 SKYRIUS - PREKIŲ PRISTATYMAS

Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir pašto indeksą.

Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių Pardavėjo įgaliotam atstovui negali. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę Prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis šiose Taisyklėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą nėra ir negali būti laikomas atsakingu.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui ir kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.

Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai Prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą), o pinigai už Prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį ir mokestį už papildomas atliktas paslaugas. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau Prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą Prekių pristatymo mokestį (galiojusį Prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes, įskaitant jų transportavimą ir (ar) papildomas paslaugas, jei Prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prekės siunčiamos supakuotos.

4 SKYRIUS - BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti teikti paslaugas bet kuriuo atveju, be įspėjimo. Jūsų informacija (išskyrus kredito kortelės) gali būti perduodama atviru tekstu, įskaitant duomenų perdavimą įvairiais tinklais ir pasikeitimus, atitikančius prijungiamų tinklų ar įrenginių techninius reikalavimus. Kreditinės kortelės informacija perduodant tinklu visuomet yra šifruojama. Jūs sutinkate: neatgaminti,neklonuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti bet kokios mūsų interneto svetainėje teikiamų paslaugų dalies be mūsų raštiško sutikimo. Antraštės ir pavadinimai, minimi šiame susitarime yra naudojamos tik patogumo sumetimais ir neturi riboti ar įtakoti šių sąlygų.

5 SKYRIUS - INFORMACIJOS KEITIMAS

Mes neturime įsipareigojimų, tačiau pasiliekame teisę keisti informaciją bet kuriuo metu. Jūs sutinkate, kad pokyčių stebėjimo atsakomybė svetainėje yra Jūsų.

6 SKYRIUS - PASLAUGŲ IR KAINŲ KEITIMAS

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti paslaugų (jų dalies ar dalių, jų turinio) tiekimą be išankstinio įspėjimo. Mes nesame atsakingi prieš Jus ar trečius asmenims už turinio, kainų pokytį, paslaugų teikimo apribojimą ar nutraukimą.

7 SKYRIUS - PRODUKTAI IR PASLAUGOS

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik per svetainę. Kai kurie produktai gali būti siūlomi ribotais kiekiais ir gali būti grąžinti arba keičiami, pagal mūsų grąžinimo taisykles. Mes padarėme viską, kad pateikti kiek įmanoma tiksliau mūsų produktų spalvas ir vaizdus, tačiau mes negalime garantuoti spalvų tikslumo Jūsų kompiuterio monitoriuje. Mes pasiliekame teisę, bet ne pareigą, apriboti mūsų produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, bet kuriame geografiniame regione. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kurio iš mūsų produktų ar paslaugų skaičių. Visus produktų aprašymus ir kainas galime keisti savo nuožiūra bet kuriuo metu be įspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokio produkto pardavimą.

8 SKYRIUS - TEIKIAMŲ DUOMENŲ TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atšaukti užsakymą arba apriboti sumą. Apribojimo priežastis gali būti: skirtingi klientai užsako tuo pačiu numeriu, nesutampa kredito kortelė, sąskaita faktūra ar pristatymo adresas. Atšaukę ar pakeitę užsakymą, mes pranešame elektroniniu paštu, adresu ar telefono numeriu, kurį palikote užsisakydami. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti arba atšaukti pateiktus mūsų partnerių ar pardavėjų užsakymus. Jūs sutinkate pateikti išsamius ir tikslius duomenis apie pirkimus ir užsakymus mūsų parduotuvėje. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo pakitusius duomenis ir kitą informaciją (įskaitant savo elektroninio pašto adresą, kreditinės kortelės numerį ir galiojimo datą), kad mes galėtume pasirūpinti Jūsų užsakymu ir, esant reikalui, su Jumis susisiekti.

9 SKYRIUS - PAPILDOlMOS PASLAUGOS

Mes galime suteikti prieigą prie savo serverių trečioms šalims, kurių nekontroliuojame ir už kurių veiksmus atsakomybės neprisiimame. Bet koks kitas papildomų įrankių ir teikiamų paslaugų per svetainę naudojimas atliekamas Jūsų nuožiūra, baime ir rizika. Jūs sutinkate peržiūrėti ir priimti atitinkamų trečiųjų šalių tiekėjų paslaugų teikimo sąlygas. Mes pasiliekame teisę ateityje siūlyti naujas interneto svetainės paslaugas (įskaitant naujų produktų, paslaugų ar programų įdiegimo), kurioms taip pat taikomos šios svetainės sąlygos.

10 SKYRIUS - NUODODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLAPIUS

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines arba svetainė My Real Way gali būti pasiekiama iš kitų svetainių. My Real Way neprisiima atsakomybės už patalpintos iš kitų svetainių informacijos, turinio ar duomenų tikslumą. Mes negalime garantuoti, kad Jus tenkins produktų, medžiagų, paslaugų, teikiamų trečiųjų šalių svetainių, kuriose yra nuorodos į My Real Way svetainę, arba kurios gali būti prieinamos iš My Real Way svetainės. Prašome atidžiai perskaityti sąlygas trečiųjų šalių tinklapiuose, prieš naudojant informaciją arba siūlomas prekes šiose svetainėse. Mes nepriimame skundų, susijusių su produktais ir paslaugomis, kurias teikia trečiųjų šalių svetainės.

11 SKYRIUS - KOMENTARAI IR ATGALINIS RYŠYS

Jeigu, mūsų prašymu, pateiksite informaciją, pavyzdžiui, apie dalyvavimą konkurse arba savanoriškai perduosite mums paštu, elektroniniu ar kitokiu būdu savo kūrybines idėjas, verslo pasiūlymus, planus ar bet kokią kitą medžiagą, Jūs sutinkate su mūsų teise be apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, versti ir kitais būdais naudoti gautą medžiagą. Neturime ir neįsipareigojame: 1) išlaikyti konfidencialumą, atsižvelgiant į Jūsų pateiktą medžiagą; 2) sumokėti kompensaciją ar atlygį; 3) atsakyti į pastabas ir kt. My Real Way pasilieka teisę, bet ne pareigą, analizuoti perduodamus duomenis ir medžiagą, kurie siunčiami arba įkeliami į svetainę, ir blokuoti arba ištrinti duomenis bei žinutes, kurios pagal My Real Way, yra neteisėtos, užgaulios, grasinančios, įžeidžiančios, nešvankios, nepadorios, smerktinos, arba pažeidžia intelektualinės nuosavybės teises. Jūs patvirtinate, kad Jūsų komentarai ir informacija, kurią perduoda My Real Way nepažeidžia trečiųjų šalių, įskaitant autorių, teisių, teisės naudoti prekės ženklą, teisės į privatumą ir nuosavybės teisių. Jūs pripažįstate, kad Jūsų komentuose nėra šmeižiančios, neteisėtos, nepadorios medžiagos, bet kokių kompiuterių virusų ar kitų priešiškų programų, kurios gali bet kokiu būdu įtakoti bet kokią su svetaine susijusią veiklą. Jūs patvirtinate, kad nenaudojate klaidingo elektroninio pašto adreso, neapsimetate kitu asmeniu, mūsų neklaidindami mūsų. Jūs esate atsakingas už visus savo komentarus. Mes nesame atsakingi už jokius komentarus, parašytus Jūsų ar trečių asmenų.

12 SKYRIUS - ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų pateiktų asmens duomenų saugumas reguliuojamas konfidencialumo politika.

13 SKYRIUS - KLAIDOS, NETIKSLUMAI, NEATIDUMAS

Mūsų svetainėje kartais gali pasitaikyti informacijos kurioje gali būti rašybos klaidų, netikslumų, esančių produktų aprašymuose, kainos, nuolaidos, pasiūlymuose, prekių pristatymo kaštuose, pristatymo terminuose ir prekių likučiuose. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo (įskaitant, kai Jūs padarėte užsakymą) ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus, pakeisti ar atnaujinti informaciją, atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija esanti svetainėje ar su svetaine susijusiuose duomenyse yra netikslumų.Mes neįsipareigojame atnaujinti, iš dalies pakeisti arba patikslinti pateiktą svetainėje ar bet bet kokius susietus su My Real Way svetaine duomenis, išskyrus įstatymo numatytais atvejais.

14 SKYRIUS - DRAUDŽIAMA VEIKLA

Jūs įsipareigojate nenaudoti My Real Way svetainės ir pateiktos joje informacijos šiais tikslais:bet kokiais įstatymus pažeidžiančiais tikslais; dalyvauti ar skatinti kitus dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje; pažeidžiančiais tarptautines, federalines, regionines, valstybės taisykles, vietos įstatymus arba reglamentus; pažeidžiančiais kažkieno intelektualines nuosavybės teises; priekabiauti, užgaulioti, žeminti, šmeižti, diskriminuoti žmones dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus ar negalios; pateikti melagingą arba klaidinančią informaciją; perduoti kokio kito tipo kenksmingą kodą ar virusą, kurie gali turėti įtakos My Real Way svetainės ar bet kurios susijusios svetainės funkcionalumui; rinkti arba sekti kažkieno asmeninę informaciją; siusti komercinės ar reklaminės paskirties informaciją asmenims, ne pareiškusiems norą ją gauti; bet kokiems ne padoriems ar amoraliems tikslams; kištis svetainės saugos ir apsaugos funkcijas.

15 SKYRIUS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad Jūsų naudojimosi mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ir be klaidų. Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko, mes galime atšaukti paslaugą teikti bet kuriuo metu ir neribotam laikui ir be išankstinio įspėjimo.Jūs sutinkate, visada atleisti mums ir atsisakyti nuo bet kokių pretenzijų mus, mūsų filialus, jų direktorius, darbuotojus, konsultantus, atstovus, licenzijuotojus ir tiekėjų, ir Jūs sutinkate nepareikšti, jokių teisminių kaltinimų, nereikalauti jokių kompensacijų , ne reikalauti atlyginti jokių nuostolių ir už jokius nuostolius patirtas išlaidas (įskaitant teisinius mokesčius) remiantis sutartimi, įskaitant aplaidumą, arba dėl klaidos ar netikslumo, susijusio su paslaugų teikimu, ar bet kurio produkto, nupirkto per mūsų paslaugų teikimo servisą. Jeigu įstatymas neleidžia netaikyti ar apriboti atsakomybę už pasekmes arba atsitiktinę žalą, tokiais atvejais, mūsų atsakomybė yra apribota tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.

16 SKYRIUS - ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs įsipareigojate saugoti,atlyginti patirtus nuostolius ir ginti My Real Way, jos filialų oficialius asmenis, bei jų vadovus, pareigybinius darbuotojus, agentus, atstovus, rangovus ir subrangovus, licenzijuotojus, stažuotojus, ir tiekėjus nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, įskaitant pagrįstas teismines išlaidas ir advokatų honorarus ir trečiųjų šalių, iškilusių naudojantis šiuo saitu arba ryšium su My Real Way nuorodomis į dokumentus ir informaciją, su Jūsų neteisėta veikla ar trečiųjų šalių teisių pažeidimu.

17 SKYRIUS - SKAIDYMO TAISYKLĖ

Jei kuri nors šios Sąlygos dalis pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama dėl taikytinų įstatymų, teisėta dalimi šios dalies turi būti laikoma teisėta ir vykdytina labiausiai atitinkanti pirminiai Sąlygai, tarsi negaliojanti dalis butų pašalinta, o su Naudojimosi sąlygomis likusi lieka galioti.

18 SKYRIUS - VEIKLOS NUTRAUKIMAS

Įsipareigojimai ir Šalių atsakomybė atsiradę iki nutraukus šių Taisyklių galiojimo datos, lieka galioti visoms reikmėms iki veiksmo pabaigos.Šis susitarimas galioja iki tol, kol nutraukiamas bet kurios šalies. Jūs galite nutraukti naudojimosi sąlygas mūsų svetaine bet kuriuo metu, apie tai pranešdami, arba tiesiog nustojus naudotis mūsų svetaine .Jūs sutinkate, kad mes galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties ir savo nuožiūra blokuoti prieigą prie svetainės naudojimo, jeigu My Real Way padaro išvadą, kad Jūs pažeidėte kokią nors iš šių Sąlygų nuostatų, išlaikant savo atsakomybę už įgyvendinimą atsiradusių iki sutarties nutraukimo šių įsipareigojimų sąlygų, įskaitant nutraukimo dienos datą.

19 SKYRIUS - VISAS SUSITARIMAS

Šios My Real Way saito naudojimo sąlygos yra susitarimas tarp Jūsų ir mūsų, ir reguliuoja svetainės naudojimą ir eksploatavimo taisyklių pateikimą ir pakeičia visus ankstesnius ir esamus susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus, būtų tai rąštinis ar žodinis susitarimas tarp Jūsų ir mūsų (įskaitant, be apribojimų, bet kurios ankstesnės versijos Naudojimosi svetaine sąlygas).

20 SKYRIUS - ĮSTATYMŲ TAIKYMAS

Šis susitarimas ir bet kokie individualūs dokumentai susiję su paslaugų naudojimo ir teikimo sąlygomis išdirbti ir reguliuojami pagal Europos Sąjungos teisės aktus. My Real Way buveinė yra adresu: info@myrealway.com

21 SKYRIUS - NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Jūs galite peržiūrėti naujausią versiją Naudojimosi sąlygų bet kuriuo metu šiame puslapyje.Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra, atnaujinti, modifikuoti arba pakeisti bet kurios iš šių mūsų svetainės sąlygų dalį. Jūs prisiimate atsakomybę peržiūrėti pakeitimus ir atnaujinimus mūsų svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine arba prisijungimas prie savo veb-saito, po sąlygų pakeitimo, suprantamas kaip susipažinimas ir sutikimas su pakeitimais.

22 SKYRIUS - KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus, susijusius su naudojimosi sąlygomis, siųskite mums adresu:
El. paštas info@myrealway.com
Tel. +370 52195340

REKVIZITAI

UAB "REAL WAY"
Įmonės kodas 300639047
PVM mokėtojo kodas LT100009575117
Adresas Konstitucijos pr.15-23, Vilnius, Lietuva
Bankas SWEDBANK
SWIFT HABALT22
a/s LT28 7300 0101 3595 4073